/ / Управління власним капіталом підприємства та його підрозділів на основі економічних методів

Управління власним капіталом підприємства та його підрозділів на основі економічних методів

У старих рамках управління виробництвомконцепція посилення економічних методів менеджменту на рівні внутрішньовиробничих підрозділів включала в себе прагнення використовувати моделі господарювання і таке управління структурою капіталу підприємства, яке функціонувало на рівні підприємства стосовно структурним підрозділам. Використання ринкових елементів є абсолютно новим, як для підприємства, так і для його підрозділів. При вирішенні цього завдання увагу дослідника акцентується на питаннях: економічної самостійності, яка характеризується наявністю особового рахунку; отримання кредитів; вибору способу розподілу отриманих доходів, яким чином проводиться вдосконалення управління оборотним капіталом. Виникає необхідність дослідженнядоцільності використання суто ринкових елементів господарювання: прибутку, ціни, права власності на рівні внутрішньовиробничих підрозділів. В таких умовах управління власним капіталом підприємства повинно враховувати те, що бажання отримати прибуток робить людей, які мають право власності на новий продукт, послугу або ідею, більш мотивованими, ніж вчинки просто найманих працівників державних підприємств.

Розглядаючи структурні підрозділи в аспектіпосилення економічних методів менеджменту, необхідно вирішити ряд питань. Як організувати найбільш ефективне управління власним капіталом підприємства в цих умовах? Чи існує можливість підвищення організаційної самостійності внутрішньовиробничих підрозділів? Чи можна оцінювати діяльність всіх підрозділів підприємства, використовуючи показник прибутку? Чи слід усім підрозділам підприємства вводити розрахунковий і лицьової рахунки? Кому слід виділяти кредити? Хто повинен встановлювати правила їх видачі? Яке відношення підрозділів підприємства до його власності?

Вихідною теоретичною посилкою вдосконалення системи менеджменту підрозділів підприємства є використання економічних моделей, що застосовуються для комерційних підприємств.

Звичайно, використовувати для них модель, яка застосовується для підприємств, в незмінному вигляді неможливо, проте багато елементів останньої можуть бути запозичені.

Проведений аналіз свідчить про те, щораніше використовувані в практиці підрозділів моделі господарського розрахунку виявилися недостатньо ефективними, а управління власним капіталом підприємства не приносило очікуваних результатів. Вони не вирішували і основний його проблеми: забезпечення економічного стимулювання праці виконавців, в результаті чого погіршувалися загальні показники виробництва і підвищувалися витрати. Основною причиною низької ефективності відомих госпрозрахункових моделей є те, що вони не забезпечували необхідної господарської самостійності виробничим підрозділам всередині підприємства.

Видається за доцільне, що управліннявласним капіталом підприємства стосовно структурним підрозділам має гармонійно поєднувати адміністративні та економічні методи менеджменту. Невірно уявлення про те, що з розвитком економічних методів менеджменту адміністративні методи менеджменту практично скасовуються. Тут повинна бути певна оптимальна стикування. Виходом із ситуації повинна бути розробка та впровадження системи економічного управління діяльністю внутрішньовиробничих підрозділів підприємства з використанням бюджетного методу керівництва, що забезпечує необхідну ефективність виробництва. Ця система не є аналогом зарубіжної і в той же час принципово відрізняється від існуючої в країні.

Рішення проблеми ринкових взаєминпідприємства та його підрозділів є вкрай складним через відсутність прецеденту. Досвід зарубіжних підприємств свідчить, що структурні підрозділи в складі підприємств - цехи, дільниці, бригади - практично не мають безпосередньої реалізації форми приватної власності, ринкових відносин. Вони працюють в жорсткій системі, спрямованої на забезпечення виробничих завдань основних підрозділів. На заході адміністративна система працює в сукупності з економічними методами і моделями. У порівнянні з ними у нас діє недостатньо жорстка адміністративна система, яка до того ж не підтримується економічними методами.

Завдання полягає в тому, щоб знайти співвідношення між адміністративними та економічними методами менеджменту.

Схожі новини


Коментарі (0)

Додати коментар