/ / Інформаційне забезпечення менеджменту

інформаційне забезпечення менеджменту

В умовах ринкової економіки інформаційнезабезпечення менеджменту має найважливіше значення для динамічного розвитку підприємства в цілому, адже саме об'єктивна фінансова інформація є основою для такої необхідної управлінцю фінансової звітності. Така інформація повинна відображати відомості для відображення поточного фінансового становища підприємства, потоків всіх грошових коштів і прийняття рішень про інвестиції.

До основних користувачам фінансової звітностівідносять інвесторів, кредиторів, профспілки, замовників продукції, державні органи. Інформаційне забезпечення менеджменту повинно забезпечувати спостереження і контроль над виробництвом, за збутом продукції, за наданими послугами, за фінансової та маркетингової діяльністю, прогнозуванням, календарним і стратегічним плануванням. Також подібного роду інформація сприяє прийняттю управлінських рішень, контролю над людськими і грошовими ресурсами та інше.

Інформаційне забезпечення менеджменту повинно відповідати наступним завданням і цілям:

- задовольняти інформаційні потреби управлінських структур, надання їм документованої інформації;

- формувати, наповнювати, підтримувати, розміщувати, актуалізувати і використовувати інформаційні ресурси підприємства;

- створювати і розвивати систему обробки, використання і передачі необхідної інформації;

- розвивати систему якісного і швидкогозабезпечення інформаціей.Інформаціонное забезпечення менеджменту повинно враховувати законодавчі, нормативні державні обмеження і забезпечувати достатній рівень безпеки використання технічних досягнень і засобів. Інформація повинна включати в себе:

- законодавчі державні акти;

- укази, постанови і розпорядження президента і уряду;

- правові акти, прийняті органами виконавчої влади; - матеріали, викладені в методичної документації;

- державні спеціалізовані стандарти.

Інформаційна основа фінансового менеджментуповинна забезпечувати всією необхідною інформацією, як користувачів зовнішнього середовища підприємства, так і внутрішньої. Адже будь-яка фірма існує одночасно і в зовнішній і у внутрішньому середовищі. Зовнішнє середовище утворена державою, різними організаціями, суспільством, різними об'єднаннями. Внутрішнє середовище утворена структурними підрозділами організації і працюють в них персоналом. Тому інформаційні ресурси в менеджменті діляться на внутрішні і зовнішні джерела. Ці джерела інформації породжують контрольну, наукову, аналітичну, планову, технічну та іншу інформацію.

Джерела внутрішнього середовища надають точну іповну інформацію, яка відображає всю фінансове і господарський стан організації. До зовнішніх джерел інформації відносять законодавчі органи, клієнтів і партнерів організації, конкурентів, облікові органи, інформаційні бюро та ін. Інформація, отримана з зовнішніх джерел часто неповна, неточна, суперечлива і є приблизною. Процес інформаційного забезпечення організації потребує постійного управління і контроль. Необхідно управляти процесом і способом її отримання, поширенням і використанням. При цьому потрібно своєчасно виявляти потреби в інформації на кожному рівні і в кожному підрозділі, постійно вивчати документацію і створювати організовану систему управління отриманими даними. У цьому випадку управління підприємством буде ефективним і своєчасним, що забезпечить стабільний розвиток організації в ринкових умовах.

Схожі новини


Коментарі (0)

Додати коментар