/ / Податки і податкова система як проблема державної політики

Податки і податкова система як проблема державної політики

Сьогодні неможливо уявити собі будь-яку економічну систему, в якій не було приділено значну увагу податків.

Роль податків в сучасній економічній системідуже велика. Податки і податкова система не тільки виступають в якості головної формує частини бюджету, а й є потужним інструментом стимулювання розвитку економіки інноваційним шляхом. Крім того, податкова система виконує і традиційні функції - регулює соціальну сферу, бере участь в перерозподілі національного багатства. Причому такий вплив податкової системи постійно зростає.

Сьогодні система податків і зборів рф значно підвищила свою роль, що обумовлено розвитком і розширенням недержавного сектора економіки.

Податок являє собою обов'язковий платіжбезоплатного характеру, який стягується з будь-якої організації або з фізичної особи у вигляді частини грошових коштів, які знаходилися у останніх на правах власності або господарського управління.

Характеристика безоплатності в даному випадкуозначає, що сама сплати не передбачає відповідного зобов'язання з боку держави, таким чином, влаштована практично будь-яка податкова система. Види податків, які існують в тій чи іншій державі, визначаються багатьма обставинами, причому ці обставини можуть носити як довготривалий, так і короткостроковий характер, роблячи податкову систему динамічним механізмом.

Однак при всіх її змінах, один параметр завжди залишається постійним - податки і податкова система завжди корелюються з державним примусом їх отримання.

У сучасному податковому законодавстві Росіїіснують в такому значенні: податок і збір. Їх відмінність визначається цільовими і процедурними факторами. Під збором, як правило, прийнято розуміти внесок, який вимагає здійснення у відповідь деяких дій у відповідь на користь платника. Податок ж, як уже зазначалося, не є цільовим відношенням, а тому виступає засобом прямого поповнення бюджету.

Податкове регулювання передбачає ефективневплив на інтереси платників податків, причому на інтереси власності. Окремі дослідники вважають саме виникнення приватної власності визначальною умовою появи такого явища, як податки і податкова система. Підкреслюючи принциповість даного питання, І. Горський називає необхідність приватної власності в якості першого, основоположного принципу оподаткування, сформульованого А. Смітом. Марксистські ідеї про відмирання держави привели до фактичного руйнування повноцінних податкових відносин протягом життя цілого покоління в нашій країні.

Встановлені квазіподатків фактично булидобавками до регульованими цінами в жорстко детермінованої системі відносин з адміністративно-командним управлінням. На основі директивних планів заздалегідь було визначено кількість продукції, що випускається. Випуск в умовах закритої економіки корелювати зі споживанням. Податок з обороту, як правило, встановлювався на продукцію кінцевого споживання з урахуванням індивідуальних особливостей товарів і відрізнявся різноманіттям ставок, які не впливали ні на виробництво, ні на споживання. Акцизи не багатьом відрізнялися від податку з обороту - хіба що групою оподатковуваних товарів. Податок на прибуток сплачувався в дохід держави у формі вилучення вільного залишку перевищення доходів над витратами підприємств; надавалися персональні пільги і відстрочки по його сплаті. «Перебудова», що почалася в кінці 80-х рр., Передбачала, в першу чергу, зміни у відносинах власності. Однак і сьогодні існують податки і податкова система відображають неповноцінність податкових відносин в умовах державної власності. Цивільне законодавство, що визначає поняття власності, встановлює, що, будучи власником всього майна унітарних підприємств, держава має право розпоряджатися цією власністю на свій розсуд. Застосування податкового законодавства до таких підприємств носить переважно статистичне, ніж економічне значення. Таким чином, завдання вжитих заходів податкової політики полягає в тому, щоб, забезпечуючи паритет інтересів, як власника доходів, так і суб'єкта, що займає доходом на основі інших речових прав, ніж право власності, з одного боку, і держави, що вилучає певну частину таких доходів , з іншого боку, сфокусувати ресурси суспільства на пріоритетах економічного і соціального розвитку.

Найважливішою особливістю сучасної світовоїсистеми господарювання є інтенсивне залучення в економічний оборот об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ). Основу для поширення специфічного товару - результатів інтелектуальної діяльності - на світовому ринку становить розвинена патентна система, охорона авторських прав, активна ліцензійна політика компаній.

Схожі новини


Коментарі (0)

Додати коментар