/ / Поняття власності та форми власності

Поняття власності та форми власності

Поняття власності, як і права навласність є багатозначущу. Під цим поняттям розуміється різне майно і відносини. Можна виділити кілька основних критеріїв, які характеризують поняття власності.

По-перше, саме поняття власності позначаєпривласнення чого-небудь, будь-то особі юридичній або фізичній. Тому якщо одній особі, якесь майно або інші форми власності належать, то для інших дана власність є чужою.

Ставлення власності - має на увазівідносини, які виникають між людиною і майном. Це виражається в тому, що власник майна відноситься до нього як до свого, що вимагає від нього виконання якихось зобов'язань перед цим майном. Тобто власник зобов'язаний, піклується, зберігати, виконувати при необхідності ремонт і т.д.

Відносини власності - виражаються у відносинахміж людьми в контексті матеріальних благ. Власник має право відсторонити від використання або управління майном сторонніх осіб, і може розпоряджатися ним на свій розсуд в рамках нормативно-правових актів країни, де проживає.

Поняття власності крім цього не буде повнимбез такого терміну як закріплення прав власності, до речі, цей термін утворився в результаті виникнення так званих економічних відносин власності. Так ось право власності забезпечується за допомогою різних механізмів закріплення іноді навіть примусових з боку держави. Практично всі галузі сфери правової діяльності, так чи інакше, пов'язані з такими термінами як право власності і поняття власності. Цивільне право регулює і закріплює лише незначну частину відносин власності певних таким терміном як поняття власності.

За формами відносин власності їх можнарозділити на динамічні та статичні. Динамічні відносини власності визначають механізми, і процедуру переходу права власності від однієї особи до іншої або групі осіб. А статичні відносини власності не передбачають такого переходу і визначають порядок володіння власністю однією особою.

При цьому відносини динамічних відносинрегулюються найчастіше зобов'язальним правом (одна з підгалузей цивільного права), в свою чергу статичні відносини регулюються безпосередньо правом власності.

Поняття власності в контексті права приоб'єктивному розгляді звучить наступним чином - це сукупність правових і законних норм і прав, які регулюють ставлення приналежності будь-яких майнових благ, можливості володіння ними, а так само користування і розпорядження цим майном (благами). Крім цього дане поняття передбачає і правові засоби захисту власника.

Існує велике різноманіття формвласності. Але для широкого кола людей розрізняю дві основні форми: приватна і державна форма власності. Здебільшого інші форми власності є змішаним варіантом між цими двома основними формами і відрізняються один від одного ступенем відповідальності і порядком відносин в кожній окремій формі.

Крім цього поняття власності породжує ще такі поняття як законне і незаконне володіння власністю. Та й сам термін володіння так само випливає саме з поняття про власність.

Законне володіння ще іноді може називатисятитульним. А незаконне володіння має ряд форм і може ділитися на сумлінне, тобто коли власник не знав або не міг знати, що є незаконним власником без достатніх на це підстав, і не сумлінне, це коли власник знає, що володіє що не належить йому праву власністю.

Схожі новини


Коментарі (0)

Додати коментар