/ / ГДК в воді

ГДК в воді

Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливихелементів є встановленим державними актами нормативом санітарно-гігієнічних правил. Недотримання зазначених у ньому граничних значень є правопорушенням, за яке на порушників покладається відповідальність відповідно до закону. Норматив ГДК в воді дає вказівки про тих граничних значеннях забруднюючих речовин, вміст яких не тягне за собою заподіяння шкоди для здоров'я або життя людини.

Основними джерелами токсичних елементівє численні функціонують підприємства промислового комплексу. Їх викиди досить сильно забруднюють повітря, ґрунт і воду. Хімічні елементи, які мають негативний вплив на наше довкілля, прийнято ділити на групи в залежності від ступеня їх небезпеки для людини. До них відносять речовини, що володіють небезпекою:

- надзвичайної;

- високою;

- помірною.

Існує також група небезпечних елементів.

ГДК в воді різних хімічних речовин відображенів спеціально розроблених таблицях. Також існують різні формули, використання яких дозволяє провести розрахунок граничного допуску токсинів. Їх застосовують фахівці для здійснення контрольних заходів за використовуваної людиною водою. Такі дії може здійснити і кожен з нас. Для цього достатньо проаналізувати стан питної води в вашому домі і порівняти його з допустимими нормами знаходження в ній різних елементів. Наприклад, вміст у міліграмах на літр не повинно бути вище:

- сухого залишку - 1000;

- сульфатів - 500;

- хлоридів - 350;

- міді - 1;

- цинку - 5;

- заліза - 0,3;

- марганцю - 0,1;

- залишкових поліфосфатів - 3,5.

Загальна жорсткість води не повинна перевищувати семи міліграмів на літр.

Велике значення має і контроль над станомгрунту. Саме земля служитьакумулятором і фільтром різних з'єднань. ГДК стічних вод, які постійно скидаються в грунт, повинна також відповідати нормативам, так як постійна міграція в її верхніх шарах шкідливих речовин досить сильно забруднює всю навколишнє середовище.

Згідно санітарно-гігієнічним нормам, в грунті може знаходитися не більше:

- 0,02 мг / кг бензапирена;

- 3 мг / кг міді;

- 130 мг / кг нітратів;

- 0,3 мг / кг толуолу;

- 23 мг / кг цинку.

При перевищенні ГДК в воді, органи, що займаютьсяконтролем стану навколишнього середовища, будуть визначати причину цього явища. Досить часто на збільшення в природі кількості хімічних речовин впливають звичайні побутові відходи. В даний час особливо гострою є проблема очищення водойм від сполук фосфату та азоту. Для того щоб вирішити цю задачу, можна використовувати три різних підходи:

- хімічний;

- біологічний;

- сукупність перших двох методів.

Доведення до нормативного значення ГДК в воді звикористанням хімічної очистки передбачає утворення металфосфатов, які, будучи нерозчинними, осідають на дні спеціальній ємності. Даний процес відбувається за допомогою реагентів. Використання методу хімічного очищення знаходить широке застосування на промислових підприємствах. Проведення даних робіт можливо тільки спеціально навченими співробітниками.

Якщо при очищенні води використовуються фосфорні абоР-бактерії, то цей метод є біологічним. Це сучасний натуральний підхід до недопущення перевищення ГДК. Спеціальні зони очисних ємностей забезпечуються по черзі аеробними і анаеробними бактеріями. Такий метод застосовується в біофільтрах, септиках і аеротенках.

Сукупність біологічного і хімічного способів використовується в очисних системах, де виникає необхідність прискорення і посилення реакцій розкладання нечистот.

Схожі новини


Коментарі (0)

Додати коментар